Rất cần tiếng nói của lương tri

Việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - giữ chức vụ Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa - sai hàng loạt quy định, trong đó vi phạm rất nhiều quy định về tiêu chuẩn, trình độ.
Việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - giữ chức vụ Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa - sai hàng loạt quy định, trong đó vi phạm rất nhiều quy định về tiêu chuẩn, trình độ.
Việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - giữ chức vụ Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa - sai hàng loạt quy định, trong đó vi phạm rất nhiều quy định về tiêu chuẩn, trình độ.
Lên top