Rào Trăng 3 và tiếng kêu cứu của rừng

Chở thi thể nạn nhân từ hiện trường Trạm kiểm lâm 67.
Chở thi thể nạn nhân từ hiện trường Trạm kiểm lâm 67.
Chở thi thể nạn nhân từ hiện trường Trạm kiểm lâm 67.
Lên top