Rào Trăng 3- Trái tim người lính

Thời chiến hay thời bình, thì những người lính đều luôn ở tuyến đầu và nhận lãnh sự hy sinh trước tiên (ảnh HC)
Thời chiến hay thời bình, thì những người lính đều luôn ở tuyến đầu và nhận lãnh sự hy sinh trước tiên (ảnh HC)
Thời chiến hay thời bình, thì những người lính đều luôn ở tuyến đầu và nhận lãnh sự hy sinh trước tiên (ảnh HC)
Lên top