Rào Trăng 3: Thảm kịch đã được cảnh báo

Khu điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 trước và sau khi sạt trượt (Ảnh CTV)
Khu điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 trước và sau khi sạt trượt (Ảnh CTV)
Khu điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 trước và sau khi sạt trượt (Ảnh CTV)
Lên top