Rà soát bằng cấp của phi công - việc cấp bách và phải làm nghiêm ngặt

Lên top