Quy trách nhiệm cá nhân ở chính quyền cơ sở mới giảm xây dựng trái phép

Làng biệt thự trái phép ở Lâm Đồng. Ảnh: Nh.B
Làng biệt thự trái phép ở Lâm Đồng. Ảnh: Nh.B
Làng biệt thự trái phép ở Lâm Đồng. Ảnh: Nh.B
Lên top