Quét bằng sạch các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trên vịnh Hạ Long

Khám xét nơi ở của một đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Khánh
Khám xét nơi ở của một đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Khánh
Khám xét nơi ở của một đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top