Quảng trường: Chắc sẽ lại đội vốn ngàn tỉ?

Tượng đài N’Trang Lơng (Ảnh: Báo Đắk Nông).
Tượng đài N’Trang Lơng (Ảnh: Báo Đắk Nông).
Tượng đài N’Trang Lơng (Ảnh: Báo Đắk Nông).
Lên top