Quảng trường 200 tỉ đồng xuống cấp, phải có người chịu trách nhiệm

Một hạng mục trong công trình 200 tỉ đồng Ảnh: Trọng Tùng
Một hạng mục trong công trình 200 tỉ đồng Ảnh: Trọng Tùng
Một hạng mục trong công trình 200 tỉ đồng Ảnh: Trọng Tùng
Lên top