Quảng Ngãi thu hồi tiền chi sai vụ Võ Hoàng Yên, Hà Tĩnh thì sao?

Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Lên top