Quảng Ngãi dừng Công viên địa chất toàn cầu với lý do chưa thuyết phục

Giá trị văn hóa phi vật thể đã ăn sâu trong đời sống dân gian, thành lề thói như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn. Ảnh: Thanh Hải
Giá trị văn hóa phi vật thể đã ăn sâu trong đời sống dân gian, thành lề thói như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn. Ảnh: Thanh Hải
Giá trị văn hóa phi vật thể đã ăn sâu trong đời sống dân gian, thành lề thói như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn. Ảnh: Thanh Hải
Lên top