Quảng Bình mở cửa du lịch - nói thật, làm thật

Du khách đầu tiên đến Quảng Bình sau những ngày dài ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh: LPL
Du khách đầu tiên đến Quảng Bình sau những ngày dài ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh: LPL
Du khách đầu tiên đến Quảng Bình sau những ngày dài ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh: LPL
Lên top