Quân tiên phong chẳng ngại gì trận mạc

Hiện nay doanh nghiệp mất 30 triệu ngày công và hơn 14.000 tỉ đồng cho thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Vietnamnet.
Hiện nay doanh nghiệp mất 30 triệu ngày công và hơn 14.000 tỉ đồng cho thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Vietnamnet.