Quản lý dịch bệnh bằng tấm bìa hộ khẩu, nên chăng?

Vào TPHCM phải xuất trình hộ khẩu. Ảnh: LDO
Vào TPHCM phải xuất trình hộ khẩu. Ảnh: LDO
Vào TPHCM phải xuất trình hộ khẩu. Ảnh: LDO
Lên top