Quân đội không phải là vùng cấm

Thượng tướng Phương Minh Hòa (Ảnh: quankhu2.vn)
Thượng tướng Phương Minh Hòa (Ảnh: quankhu2.vn)
Thượng tướng Phương Minh Hòa (Ảnh: quankhu2.vn)
Lên top