Quá khủng khiếp: 52 chiếc taxi trên mỗi km2

Taxi hoạt động trên đường phố Hà Nội.
Taxi hoạt động trên đường phố Hà Nội.