PVOil yêu cầu “làm đơn xin nghỉ”: Sao vô cảm đến thế này?

"Chạy xe mui trần 2 chỗ, làm việc ở một tập đoàn đa quốc gia" đang là một sinh kế của rất nhiều lao động trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Cường Ngô
"Chạy xe mui trần 2 chỗ, làm việc ở một tập đoàn đa quốc gia" đang là một sinh kế của rất nhiều lao động trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Cường Ngô
"Chạy xe mui trần 2 chỗ, làm việc ở một tập đoàn đa quốc gia" đang là một sinh kế của rất nhiều lao động trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Cường Ngô
Lên top