Phú Quốc- cần một cuộc đại phẫu!

Dọc hai bên đường ở Phú Quốc bây giờ nhiều cơ sở môi giới đất đai mọc lên. (Ảnh: Thanh Mai)
Dọc hai bên đường ở Phú Quốc bây giờ nhiều cơ sở môi giới đất đai mọc lên. (Ảnh: Thanh Mai)
Dọc hai bên đường ở Phú Quốc bây giờ nhiều cơ sở môi giới đất đai mọc lên. (Ảnh: Thanh Mai)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top