Phóng xe máy lên lề đường, biết rằng phạm luật vẫn cứ làm

Phòng xe máy trên lề ở Hà Nội. Ảnh Lao Động
Phòng xe máy trên lề ở Hà Nội. Ảnh Lao Động
Phòng xe máy trên lề ở Hà Nội. Ảnh Lao Động

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top