Phóng xe máy lên lề đường, biết rằng phạm luật vẫn cứ làm

Phòng xe máy trên lề ở Hà Nội. Ảnh Lao Động
Phòng xe máy trên lề ở Hà Nội. Ảnh Lao Động
Phòng xe máy trên lề ở Hà Nội. Ảnh Lao Động
Lên top