Phóng viên trên tuyến đầu phòng chống dịch cần được bảo vệ an toàn

Phóng viên tác nghiệp phòng chống dịch COVID-19 cần được hỗ trợ tự bảo vệ Ảnh: LĐO
Phóng viên tác nghiệp phòng chống dịch COVID-19 cần được hỗ trợ tự bảo vệ Ảnh: LĐO
Phóng viên tác nghiệp phòng chống dịch COVID-19 cần được hỗ trợ tự bảo vệ Ảnh: LĐO
Lên top