Phong lá đỏ chết quay- không khác gì trồng cây cột điện

Trong chính những ngày dân Thủ đô phải "trùm chăn ra đường" vì "nắng nóng đến xuất hiện ảo ảnh" thì chúng ta phải "di dời" những cây phong lá đỏ vì chúng đang chết khô. Ảnh: Kim Anh
Trong chính những ngày dân Thủ đô phải "trùm chăn ra đường" vì "nắng nóng đến xuất hiện ảo ảnh" thì chúng ta phải "di dời" những cây phong lá đỏ vì chúng đang chết khô. Ảnh: Kim Anh
Trong chính những ngày dân Thủ đô phải "trùm chăn ra đường" vì "nắng nóng đến xuất hiện ảo ảnh" thì chúng ta phải "di dời" những cây phong lá đỏ vì chúng đang chết khô. Ảnh: Kim Anh
Lên top