"Phố bỗng là dòng sông uốn quanh", nhưng là dòng sông rác

Lên top