Phía sau tượng "Nữ thần tự do phiên bản quỷ sứ": Nó đẹp đấy chứ!

Bức tượng "nữ thần tự do phiên bản...quỷ sứ" đang gây bão dư luận. Ảnh: MXH
Bức tượng "nữ thần tự do phiên bản...quỷ sứ" đang gây bão dư luận. Ảnh: MXH
Bức tượng "nữ thần tự do phiên bản...quỷ sứ" đang gây bão dư luận. Ảnh: MXH
Lên top