Phí ship nửa triệu, tô bún trăm ngàn

Dù cho phép shipper hoạt động liên quận, nhưng việc thiếu điểm xét nghiệm đang sinh ra tình trạng shipper xếp hàng hàng cây số từ 4-5h sáng chờ xét nghiệm. Ảnh: Anh Tú
Dù cho phép shipper hoạt động liên quận, nhưng việc thiếu điểm xét nghiệm đang sinh ra tình trạng shipper xếp hàng hàng cây số từ 4-5h sáng chờ xét nghiệm. Ảnh: Anh Tú
Dù cho phép shipper hoạt động liên quận, nhưng việc thiếu điểm xét nghiệm đang sinh ra tình trạng shipper xếp hàng hàng cây số từ 4-5h sáng chờ xét nghiệm. Ảnh: Anh Tú
Lên top