Phí chống ngập trên mét vuông, phí thoát nước theo mét khối!

26.000 tỉ đã được chi cho công tác chống ngập từ 2016-2020, và TP tiếp tục muốn thu phí chồng ngập, phí thoát nước để... chống ngập. Ảnh: Ngập lụt tràn cả đến trung tâm Q1/ Minh Quân/LĐO
26.000 tỉ đã được chi cho công tác chống ngập từ 2016-2020, và TP tiếp tục muốn thu phí chồng ngập, phí thoát nước để... chống ngập. Ảnh: Ngập lụt tràn cả đến trung tâm Q1/ Minh Quân/LĐO
26.000 tỉ đã được chi cho công tác chống ngập từ 2016-2020, và TP tiếp tục muốn thu phí chồng ngập, phí thoát nước để... chống ngập. Ảnh: Ngập lụt tràn cả đến trung tâm Q1/ Minh Quân/LĐO
Lên top