"Phí cao tốc cả đời"- vô lý ngay từ sau 2 chữ “cả đời” được xướng lên!

Phí cao tốc, kể cả theo hình thức BOT đang được đề xuất sẽ thu vĩnh viễn, thu cả đời. Ảnh: K.Q
Phí cao tốc, kể cả theo hình thức BOT đang được đề xuất sẽ thu vĩnh viễn, thu cả đời. Ảnh: K.Q
Phí cao tốc, kể cả theo hình thức BOT đang được đề xuất sẽ thu vĩnh viễn, thu cả đời. Ảnh: K.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top