Phê bình đồng chí phê bình

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.
Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.