Phát tiền hỗ trợ cho người dân khu vực cách ly

100% người dân khu vực cách ly tại 5 phường ở Sơn Trà nhận tiền hỗ trợ. Ảnh VGP
100% người dân khu vực cách ly tại 5 phường ở Sơn Trà nhận tiền hỗ trợ. Ảnh VGP
100% người dân khu vực cách ly tại 5 phường ở Sơn Trà nhận tiền hỗ trợ. Ảnh VGP
Lên top