Phạt sàm sỡ 200 ngàn: Khi Chính phủ phải cầm tay chỉ việc

Mức xử phạt vụ sàm sỡ trong thang máy được báo chí nước ngoài gọi là "Tấn công tình dục" chỉ tương đương 8,41 USD, hay 10.000 won.
Mức xử phạt vụ sàm sỡ trong thang máy được báo chí nước ngoài gọi là "Tấn công tình dục" chỉ tương đương 8,41 USD, hay 10.000 won.
Mức xử phạt vụ sàm sỡ trong thang máy được báo chí nước ngoài gọi là "Tấn công tình dục" chỉ tương đương 8,41 USD, hay 10.000 won.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top