Phạt nồng độ cồn: Đừng “một phát ăn ngay”

CSGT xử lý xe của một người dân bị lỗi nồng độ cồn đã bỏ lại xe.
CSGT xử lý xe của một người dân bị lỗi nồng độ cồn đã bỏ lại xe.
CSGT xử lý xe của một người dân bị lỗi nồng độ cồn đã bỏ lại xe.
Lên top