Phạt không đeo khẩu trang 200 ngàn: Không đùa được đâu

Nữ nhân viên Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng nhiễm COVID-19 khi kéo khẩu trang xuống trong quá trình tư vấn cho 2 du khách Anh.
Nữ nhân viên Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng nhiễm COVID-19 khi kéo khẩu trang xuống trong quá trình tư vấn cho 2 du khách Anh.
Nữ nhân viên Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng nhiễm COVID-19 khi kéo khẩu trang xuống trong quá trình tư vấn cho 2 du khách Anh.
Lên top