Phạt "hung thần tiếng ồn” không thể chỉ có "300k"

Lên top