Pháo đài và bàn tay nhà nước

Phun khử trùng phòng chống dịch COVID-19 trên máy bay. Ảnh: L.H
Phun khử trùng phòng chống dịch COVID-19 trên máy bay. Ảnh: L.H
Phun khử trùng phòng chống dịch COVID-19 trên máy bay. Ảnh: L.H
Lên top