Phao cứu sinh cho Hưng

Chi phí xét nghiệm đối với không ít bệnh nhân còn lớn hơn chi phí chạy thận, khiến cả bệnh nhân lẫn bệnh viện đều khổ. Ảnh: DH
Chi phí xét nghiệm đối với không ít bệnh nhân còn lớn hơn chi phí chạy thận, khiến cả bệnh nhân lẫn bệnh viện đều khổ. Ảnh: DH
Chi phí xét nghiệm đối với không ít bệnh nhân còn lớn hơn chi phí chạy thận, khiến cả bệnh nhân lẫn bệnh viện đều khổ. Ảnh: DH
Lên top