Phải xử nhanh, xử thẳng tay mới dẹp được những kẻ coi thường phép nước

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc
Lên top