Phải xử lý những người sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà (ảnh nhỏ) - bị cáo buộc giả mạo trong công tác, khi ký ban hành 429 văn bằng giả. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà (ảnh nhỏ) - bị cáo buộc giả mạo trong công tác, khi ký ban hành 429 văn bằng giả. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà (ảnh nhỏ) - bị cáo buộc giả mạo trong công tác, khi ký ban hành 429 văn bằng giả. Ảnh: Bộ Công an
Lên top