Phải sống sao với “luật 0% cồn”?

Một bức thư viết bằng tiếng Nga trong một vỏ chai rượu được thả trôi trên biển từ nhiều thập kỷ trước bày tỏ phản đối lệnh cấm rượu ở Nga năm 1985. Chiến dịch cấm rượu cuối cùng phải điều chỉnh năm 1988 sau khi ngân sách Liên Xô bị thâm hụt kỷ lục
Một bức thư viết bằng tiếng Nga trong một vỏ chai rượu được thả trôi trên biển từ nhiều thập kỷ trước bày tỏ phản đối lệnh cấm rượu ở Nga năm 1985. Chiến dịch cấm rượu cuối cùng phải điều chỉnh năm 1988 sau khi ngân sách Liên Xô bị thâm hụt kỷ lục
Một bức thư viết bằng tiếng Nga trong một vỏ chai rượu được thả trôi trên biển từ nhiều thập kỷ trước bày tỏ phản đối lệnh cấm rượu ở Nga năm 1985. Chiến dịch cấm rượu cuối cùng phải điều chỉnh năm 1988 sau khi ngân sách Liên Xô bị thâm hụt kỷ lục
Lên top