Phải dùng xe cẩu cưỡng chế cách ly chỉ là cá biệt của cá biệt

Cơ quan chức năng phải dùng đến xe cẩu để thuyết phục một nữ F1. Ảnh: Chụp màn hình clip.
Cơ quan chức năng phải dùng đến xe cẩu để thuyết phục một nữ F1. Ảnh: Chụp màn hình clip.
Cơ quan chức năng phải dùng đến xe cẩu để thuyết phục một nữ F1. Ảnh: Chụp màn hình clip.
Lên top