Phải dựa vào luật mà xử chứ không thể mãi ngửa tay đi xin ông thủy điện

Nhà ông Alăng Dới, huyện Nam Giang bị thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuối năm 2020 cuốn trôi cùng nhiều vật dụng, nay chưa được bồi thường. Ảnh: Thanh Chung
Nhà ông Alăng Dới, huyện Nam Giang bị thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuối năm 2020 cuốn trôi cùng nhiều vật dụng, nay chưa được bồi thường. Ảnh: Thanh Chung
Nhà ông Alăng Dới, huyện Nam Giang bị thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuối năm 2020 cuốn trôi cùng nhiều vật dụng, nay chưa được bồi thường. Ảnh: Thanh Chung
Lên top