Phải điều trị bằng cả tấm lòng và niềm đam mê để cứu bệnh nhân

Đoàn thầy thuốc Tuyên Quang sẽ hỗ trợ công tác xét nghiệm, điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: P.Q
Đoàn thầy thuốc Tuyên Quang sẽ hỗ trợ công tác xét nghiệm, điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: P.Q
Đoàn thầy thuốc Tuyên Quang sẽ hỗ trợ công tác xét nghiệm, điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: P.Q
Lên top