Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Phải dẹp sạch tình trạng “loạn đất”!

Những hồ tôm ở xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa) cũng bị dân san lấp để bán.
Những hồ tôm ở xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa) cũng bị dân san lấp để bán.