Phải dập dịch COVID-19 quyết liệt như Hải Phòng

TP.Hải Phòng dự kiến mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố. Ảnh Minh Hảo
TP.Hải Phòng dự kiến mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố. Ảnh Minh Hảo
TP.Hải Phòng dự kiến mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố. Ảnh Minh Hảo
Lên top