Phải công bố danh tính người trốn cách ly để bảo vệ cộng đồng

Những phương pháp phòng dịch mới được nhiều khu chung cư kết hợp song song với các biện pháp cơ bản để phòng dịch cho cư dân. Ảnh: Phan Anh
Những phương pháp phòng dịch mới được nhiều khu chung cư kết hợp song song với các biện pháp cơ bản để phòng dịch cho cư dân. Ảnh: Phan Anh
Những phương pháp phòng dịch mới được nhiều khu chung cư kết hợp song song với các biện pháp cơ bản để phòng dịch cho cư dân. Ảnh: Phan Anh
Lên top