Phải có người chịu trách nhiệm

Ảnh minh họa. Nguồn: Vneconomy
Ảnh minh họa. Nguồn: Vneconomy