Phải “cho vô” người ta mới nhận

Trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, dù các bị can đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ để sửa điểm, thậm chí đã nộp lại gần 3 tỉ, nhưng chúng ta đã bất lực trong việc làm rõ nhóm hành vi đưa nhận hối lộ này.
Trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, dù các bị can đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ để sửa điểm, thậm chí đã nộp lại gần 3 tỉ, nhưng chúng ta đã bất lực trong việc làm rõ nhóm hành vi đưa nhận hối lộ này.
Trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, dù các bị can đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ để sửa điểm, thậm chí đã nộp lại gần 3 tỉ, nhưng chúng ta đã bất lực trong việc làm rõ nhóm hành vi đưa nhận hối lộ này.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top