Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phải cho chúng tôi sống với chứ!

Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng).
Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng).