Phải cho chúng tôi sống với chứ!

Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng).
Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng).