Phải cách ly người vi phạm phòng dịch như 7 thanh niên ở Đông Triều

Công an lập biên bản đối với nhóm thanh niên vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Công an lập biên bản đối với nhóm thanh niên vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Công an lập biên bản đối với nhóm thanh niên vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top