Phải bù lỗ cho Nghi Sơn hàng tỉ USD: Chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm?

Vì nhiều lỗi trong đàm phán, chúng ta sẽ phải bù lỗ cho Nghi Sơn đến 88,1 ngàn tỉ đồng trong khi chưa có ai phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Ảnh: Xuân Hùng/LĐO
Vì nhiều lỗi trong đàm phán, chúng ta sẽ phải bù lỗ cho Nghi Sơn đến 88,1 ngàn tỉ đồng trong khi chưa có ai phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Ảnh: Xuân Hùng/LĐO
Vì nhiều lỗi trong đàm phán, chúng ta sẽ phải bù lỗ cho Nghi Sơn đến 88,1 ngàn tỉ đồng trong khi chưa có ai phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Ảnh: Xuân Hùng/LĐO
Lên top