Phải bỏ ngay những quy định trái phép tại các chốt kiểm soát

22 chốt kiểm soát của Hà Nội vẫn duy trì sau Nghị quyết 128, vẫn đòi giấy xét nghiệm sau khi Bộ Y tế đã không còn yêu cầu. Ảnh: Tô Thế
22 chốt kiểm soát của Hà Nội vẫn duy trì sau Nghị quyết 128, vẫn đòi giấy xét nghiệm sau khi Bộ Y tế đã không còn yêu cầu. Ảnh: Tô Thế
22 chốt kiểm soát của Hà Nội vẫn duy trì sau Nghị quyết 128, vẫn đòi giấy xét nghiệm sau khi Bộ Y tế đã không còn yêu cầu. Ảnh: Tô Thế
Lên top