Phải bắt buộc người thân quan chức kê khai tài sản

Theo đại biểu QH Phương Hoa, tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán, không kiểm soát và thu hồi được. Năm 2016, tỷ lệ thu hồi chỉ đạt 38,3%. Ảnh: Internet
Theo đại biểu QH Phương Hoa, tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán, không kiểm soát và thu hồi được. Năm 2016, tỷ lệ thu hồi chỉ đạt 38,3%. Ảnh: Internet
Theo đại biểu QH Phương Hoa, tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán, không kiểm soát và thu hồi được. Năm 2016, tỷ lệ thu hồi chỉ đạt 38,3%. Ảnh: Internet
Lên top